Σύνδεσμος Αποφοίτων Λυκείου Νεοκλέους

Ταχ. Θυρ. 24887, 1305 Λευκωσία

Οίκημα: Λεω. Μακαρίου 52, 1075 Λευκωσία

Τηλ. 22 356 460, φαξ 22 592 030, κινητό 99 568 223


captcha